Vaatate hetkel

admin, Leht 4

rorschach_test_400_clr_13675 - Copy

Arenguvestlused ja nõustamine kui juhtimistööriist

Koolituse teemad: 1) Arenguvestluste olemus, seosed ettevõtte eesmärkide, väärtuste ja juhtimispõhimõtetega 2) Arenguvestluste kasu erinevatele osapooltele – juhile, alluvale, asutusele 3)  Arenguvestluse läbiviimise …

help_over_wall_300_clr_7845a - Copy - Copy

Kehtestamine ja mõjutamine

Sageli mõistavad inimesed enesekehtestamist kui teistegamanipuleerimist või nende kamandamist. Enesekehtestamine tähendab, et ma austan enda piire ja ei astu üle ka partneri …

holding_back_competitors_800_clr_11096

Konfliktide lahendamine

Paraku moodustavad konfliktid lahutamatu osa meie igapäevaelust ja kuigi juhina ei pruugi meie olla konflikti osapool, võib nende lahtiharutamine  mõnikord tunduda võimatu …

wp3e1e1788

Sujuvad läbirääkimised

 Suhtlemisoskus võib tööalase edukuse seisukohalt osutuda mõnikord isegi olulisemaks faktoriks kui professionaalne kompetentsus. Me kõik suhtleme päevast päeva ja enamus meist on …

Innovation_stick_figure - Copy - Copy

Visuaalne (projekti) juhtimine

Projektijuhtimise koolituses kasutame visualiseerimise metoodikat, täiendame osalejate projektijuhtimisalaseid teadmisi ja lihvime oskusi praktilistes harjutustes ning projekti simulatsioonides. Koolituse eesmärk: Koolitusest saadakse praktiline …

Teamwork_png

Kaasav juhtimine

Kaasamine otsuste tegemisse loob võimaluse vältida vigu + saada paremaid tulemusi: saada põhjalikumat infot tegelikust olukorrast, poolte eelistustest ning saavutada ka nende …

Meeskonna juhtimine

Juhi  ja liidri oskuste  hulka kuulub efektiivse meeskonna loomise oskus. Tugev meeskond on kaasaegse ettevõtte üks põhiressursse. Hea juht oskab luua meeskonnas hea …

esinem2 - Copy

Esinemiskoolitus

Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond …

Esinemise meistriklass

Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond …