Vaatate hetkel

Meie Koolitused, Leht 2

Koolitused on praktilise suunitlusega ning kõik osalejad saavad selle käigus teha läbi individuaalseid harjutusi, rühmatöid ja rollimänge.
Osalejad uurivad iseenda isiksuslikke ressursse ja õpivad, kuidas vajadusel muuta oma käitumismustreid.