Jane Snaith

Jane Snaith

Peaaegu kogu Jane eelnev elu on teda ette valmistanud selleks, mida ta täna teeb.

Alguses küll teadmatult, siis vaid heategevuse korras ja põhitöö kõrvalt, aga aastast 2012 juba täisajaga, on ta süvenenud vanemliku hooleta jäetud laste teemadesse. Ju siis see ongi tema kutsumus, sest järgi ta ka ei jäta. Täna on Jane MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, kuid tal on palju suurem unistus – üles ehitada ressursi-keskus oma vanematest ilma jäänud lapsi kasvatavatele ja hooldavatele inimestele ning see, et ühel päeval Eestis ei ole lapsi, keda saaks kasvõi kaudselt nimetada orbudeks. Meie väikeses riigis on see unistus täiesti võimalik.

Jane on õppinud geograafiat ja majandust, lõpuks veel otsa ka avalikku haldust, et ta “riigiga” suhelda oskaks. Lisaks on ta ennast täiendanud lapse kiindumussuhte ja teraapia teemadel.

  Anneli Kritšmann-Lekštedt

  Tere, mina olen Anneli!

  Õppimise ja õpitu edasi andmise vastu tundsin huvi juba varases nooruses. Koolitamiseni jõudsin üsna sujuvat rada pidi. Alati, kui midagi uut ja kasulikku õppisin, tekkis mul vastupandamatu vajadus seda teistele edasi õpetada. Mind võib nimetada patoloogiliseks õppijaks. Mulle meeldib inimeste aju ja selle komplekssus. Lisaks sellele meeldivad mulle mootorrattad ja inimesed, kes mind endiselt üllatada suudavad.

  Õnneliku juhuse tõttu kirjutasin oma magistritöö täiskasvanute koolitamisest ning leidsin oma kutsumuse suhtlemistreeneri ja andragoogina.

  Koolitamise kõrval on mul ausalt öeldes imelik hulk hobisid ja huvisid, nagu näiteks avalik esinemine, lahenduskeskne meeskonnacoaching, sukeldumine, kõik organisatsioonidega seotud asjad jne.

  Lisaks sellele koolitan vabatahtlikuna lastekodude õpetajaid ja kasuvanemaid lapse kiindumussuhte teemadel, aga see on juba teine lugu.

  Mul on kirg luua maailma, kuhu ise tahaksin kuuluda.

  Ma armastan suhtlemist ja hoolin inimestest. Leian, et iga ettevõte on täpselt nii tubli ja edukas, kuivõrd õnnelikud on seal töötavad inimesed. Aeg, kus koolitustel jagati nippe, kuidas seitsme sammuga „müüki teha“, on pöördumatult möödas. Nüüd tuleb juhtidel ettevõtte püsima jäämiseks tegeleda iseendaga, oma väärtuste ja hoiakutega. Olen hea meelega valmis aitama, et koolituse turvalises ja lõbusas õhustikus sind ja sinu meeskonda turgutada.

  Anneli Kritšmann-Lekštedt on töötanud koolitajana erinevatel perioodidel kokku üle 10 aasta.

  Anneli on isikliku ja meeskondliku tulemuslikkuse ning organisatsiooni arendamise asjatundja, koolitaja ja arengutoetaja. Ta on töötanud erinevates riikides ja erineva kultuurilise taustaga ettevõtetega, mistõttu suudab ja pakkuda nõu igasuguse tausta ja valdkonna meeskondadele. Viimastel aastatel on ta viinud läbi erinevaid koolitaja koolitusi ja arenguprogramme koolides- ja asenduskodudes, mistõttu tal on hea tunnetus grupi vajadustest ja peamistest väljakutsetest ning reflektsiooni olulisusest õppimisel.

  Magistrikraadi on Anneli omandanud Estonian Business Schoolis ametialase kommunikatsiooni erialal. Anneli omab andragoog V taseme kutset,  on läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe ja süsteemse pereterapeudi väljaõppe. Ta on lõpetanud Erickson International rahvusvaheliselt akrediteeritud programmi „The Art & Science of Coaching“, PREP paarisuhte koolitaja väljaõppe ja ICF meeskonnacoachi väljaõppe.