MEESKONNACOACHING

LAHENDUSKESKNE MEESKONNACOACHING -lahenduskeskne muutus

Ettevõttel võib olla suurepärased töötajad, kuid hea ja suurepärase ettevõtte vahe seisneb selles, et üksikisikud ei ole veel ettevõte. Eduks on vajalik tiimiliikmete koostöö. Meeskonna sünergia ei sünni iseenesest – selle peab looma, seda kasvatama ja hoidma.

Üks kõige suurem väljakutse, millega juht silmitsi seisab, on aidata oma meeskonnal ellu viia muutused, toetades meeskonna liikmete sisemist kasvu, liikudes samas ettevõtte eesmärkide poole. Kui meeskond ise seda püüab, tabavad neid sageli konfliktid ja frustratsioon. Meie meeskonnacoach aitab sul luua püsivad tulemused, leida üles meeskonna visiooni ja liikumapaneva jõu, kaasates kogu meeskonna tegevusplaani, kus muutus on kõige efektiivsem.

Miks on vaja meeskonnacoachingut?

 • Meeskonnacoaching loob tiimile tugeva inspireeriva vundamendi, kui tahad arendada meeskonna või meeskondade vahelist koostööd
 • Meeskond hakkab koos töötama mitte rohkem, vaid arukamalt. Nad õpivad konkreetsemalt oma eesmärke ja tegevuskava seadma. Koosolekud muutuvad efektiivsemaks
 • Meeskonna liikmed õpivad oma ressurssi maksimaalselt kasutama.
 • Paraneb nende suhtlemisoskus ja nad õpivad objektiivselt ajurünnakut tegema.
 • Nad õpivad konfliktiolukordadega toime tulema ja keerulisi usalduslikke vestlusi läbi viima.
 • Nad õpivad võtma vastutust oma otsuste ja tegevuse eest.
 • Nad õpivad märkama ja väärtustama oma kaaslasi ja nende isiklikke edusamme.
 • Nad hakkavad igapäevases tööelus kasutama strateegiat, mis on tõlgitud konkreetseks tegevusplaaniks, mis kattuvad ettevõtte eesmärkide ja väärtustega.
 • Meeskonnacoaching aitab tiimi liikmetel mõista oma rolli ja vastutust ettevõtte visiooni ja strateegia osana.

Kuidas see toimib?

 • Meeskonnacoachingu sessioonid toimuvad teie töökohal või suuremas koosolekuteruumis.
 • Meeskonnacoachingu sessioonide teemad keskenduvad teie ettevõtte eesmärkidele kuid ka kõigile teistele teemadele, mis vajavad antud ajahetkel tähelepanu.
 • Selleks, et sessioonid oleksid maksimaalselt tulemuslikud, peab olema teatud privaatsus, et meeskond saaks 100% keskenduda ja ei peaks sessiooni ajal tööasju ajama.
 • Soovitavalt käivad meeskonna liikmed ka isiklikus coachingus.
 • osa: tavaliselt 2-4 tunnised  sessioonid kaheksa nädala jooksul.
 • osa: tavaliselt kaks 2-4 tunnist sessiooni kuuajase vahega. 

KUI SA TAHAD:

 • Vähem arutlusi teemal: “kelle süü see on?”
 • Selgust, kelle ülesanne see on
 • Lõpetada motivatsioonipuudus ja negatiivne suhtumine
 • Meeskonda, kes oskavad lahendada konflikte
 • Usalduslikku ja avatud tööõhkkonda
 • Meeskonda, kes liigub ühise eesmärgi poole
 • Tuua välja inimeste parimad küljed
 • Saavutada erakordseid tulemusi

Meie coachingu mudel toetub Milton Ericksoni lahenduskesksele coachingule ja  Gregory Batesoni süsteemsele juhtimisele, luues organisatsioonides ja meeskondades muutusi, keskendudes tulevikule ja soovitud tulemustele.

Meeskonnacoaching  ei ole ühekordne meeskonnaüritus, mis loob hetkeks meeleolu, aga pika peale ei kanna. Meeskonnacoaching  toimub teatud pikema aja vältel, kus meeskond murrab läbi segadusest ja nurisemismeeleoludest, seab sihipärased eesmärgid ja tegevusplaani ning töötab välja head tavad, suhtlemisoskused ja tööprotsessi, mis lõimuvad edaspidi igasse päeva. Meeskonnaürituse võib coachinguprogrammi lisada vahva vahepalana.

 

coach tunnistus TC