Vaatate hetkel

Tõhus meeskonnatöö

Hästi toimivas meeskonnas on hea üksteisemõistmine ning koostöö, millega kaasnevad paremad tulemused. Meeskonnakoolitus tõstab motivatsiooni ja annab uut värskust igapäevatöö tegemisel. Meeskonnavahelised suhted tugevnevad ning pareneb üksteisemõistmine.

Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

LAHENDUSKESKNE MEESKONNACOACHING – LAHENDUSKESKNE MUUTUS
Meie coachingu mudel toetub Milton Ericksoni lahenduskesksele coachingule ja Gregory Batesoni süsteemsele juhtimisele, luues organisatsioonides ja meeskondades muutusi, keskendudes tulevikule ja soovitud tulemustele.

Meeskonnacoaching

LAHENDUSKESKNE MEESKONNACOACHING – lahenduskeskne muutus Meie coachingu mudel toetub Milton Ericksoni lahenduskesksele coachingule ja  Gregory Batesoni süsteemsele juhtimisele, luues organisatsioonides ja meeskondades muutusi, keskendudes tulevikule ja soovitud tulemustele. KUI SA TAHAD: Vähem arutlusi teemal: “kelle süü see on?” Selgust, kelle ülesanne see on Lõpetada motivatsioonipuudus ja negatiivne suhtumine Meeskonda, kes …