Vaatate hetkel

Meie Koolitused

Koolitused on praktilise suunitlusega ning kõik osalejad saavad selle käigus teha läbi individuaalseid harjutusi, rühmatöid ja rollimänge.
Osalejad uurivad iseenda isiksuslikke ressursse ja õpivad, kuidas vajadusel muuta oma käitumismustreid.

Coaching

Mida coaching on ja mida coaching ei ole? • Coach on partner, kes aitab Sul oma sihte seada ja edukalt nende poole liikuda. • Coach aitab peegeldada Sinu mõtteid. Aus peegeldus eipruugi Sulle alguses meeldida. Sellest on Sulle siiski kasu. • Coach on partner, kes aitab Sul enda seest välja …