Meeskonna motiveerimine


Active-Learning
Hästi toimivas meeskonnas on hea üksteisemõistmine ning koostöö, millega kaasnevad paremad tulemused.  Meeskonnakoolitus tõstab motivatsiooni ja annab uut värskust igapäevatöö tegemisel. Meeskonnavahelised suhted tugevnevad ning pareneb üksteisemõistmine. Osatakse hinnata nii enda kui ka teiste rolli ja olulisust ettevõtte kogustruktuuris, mis aitab nii meeskonna kui ka ettevõtte eesmärke ja tulemusi edukamalt saavutada. Paraneb meeskonnatöö ja meeskonnakäitumine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse läbinu teab:

 • Milline on boss_dangling_carrot_in_front_of_employee_800_clr_13059tulemuslik meeskond?
 • Meeskonna juhi ja liikme erinevused rollides
 • Meeskonnatöö põhimõtted
 • Mis teeb meeskonnast meeskonna?
 • Mis on motivatsioon, keskkond ja mõjutavad tegurid?
 • Grupiprotsesside ja meeskonna arengut
 • Ebaefektiivsete ja efektiivsete meeskondade erinevusi
 • Meeskonna juhtimise  põhimõtteid ja võtteid
 • Grupiprotsesside ja meeskonna arengut
 • Ebaefektiivsete ja efektiivsete meeskondade erinevusi
 • Millised on meeskonna eesmärgid ja miks need vajalikud on?
 • Eesmärgid kui saavutamise tööriistad.
 • Organisatsiooni väärtuste tähtsus