Vaatate hetkel

Juhtimine

Juhtimisalased koolitused:
Teeinidusjuhi proovikivi
Müügijuhtimine
Visuaalne (projekti)juhtimine
Kaasav juhtimine
Läbirääkimisoskuste treening
Konfliktide lahendamine
Meeskonna juhtimine

Müügijuhtimine

Koolituse eesmärk: Selgitada müügijuhtimise põhimõtteid, anda praktilisi juhiseid müügimeeskonna juhendamiseks ja arendamiseks, tegevuste planeerimiseks, eesmärkide elluviimiseks ning tulemuste analüüsiks. Koolituse läbinu oskab: näha müügijuhtimist kui meeskonnaliikmete toetamist edu saavutamisel; tasakaalustada eri juhtimistegevusi ning vähendada “tuletõrjuja” rolli osakaalu juhi töös; veenda inimesi (näiteks õigetes töömeetodites ja vajalikus töö mahus) läbi ideede …