Sujuvad läbirääkimised

 647684873_pulled_in_two_directions_800_clrSuhtlemisoskus võib tööalase edukuse seisukohalt osutuda mõnikord isegi olulisemaks faktoriks kui professionaalne kompetentsus.

Me kõik suhtleme päevast päeva ja enamus meist on kindlad, et me oskame seda hästi. Kuid sageli pole see nii. Kui oma eraelus saame me valida, kellega ja kuidas suhelda, siis ametialases tegevuses kehtivad sageli hoopis teistsugused nõudmised ja reeglid. Siin tuleb meil tihti lävida ka meie jaoks ebameeldivate inimestega ning tegeleda olukordadega, mille lahendamise me võimalusel kellegi teise kohutuseks jätaksime. Need on olukorrad, kus meil kõigil võib jääda vajaka suhtlusoskustest, mille abil probleemid ja olukorrad rahumeelselt ja kõigile osapooltele sobivalt ära lahendada. Sellised suhtlusoskused on meie kõigi jaoks hädavajalikud.

 • Kontakt, stick_figures_angry_toward_other_400_clr_4442 - Copyaktiivne kuulamine, mina-keel
 • Suhete tas andid Eric Berne’i järgi. LTV- mudel. Baastehnikate harjutamine
 • Kehtestava käitumise põhimõtted, baastehnikad ja nende rakendused
 • Selge väljendusoskus – kindla käitumise aluseks on mina-sõnum
 • Keeruliste olukordade lahendamine kindla käitumise abil– rollimäng, harjutamine
 • Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse ewp3e1e1788esmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt toime eduka suhtlemise ja läbirääkimistega. Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

Koolituse läbinu:

 • Teab, mida tähendab enesekehtestamine, tõepärane enesehinnang. mina-tasandid ja oskab oma käitumisstiili analüüsida ja vajadusel muuta.
 • oskab suhtlemist alustada ja lõpetada. Teab, kuidas käituda ja toime tulla veaolukordades.
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid; oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi; oskab käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi,