Vaatate hetkel

Mõjuv esinemine

Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond jne) teie esitlus aset leiab ja kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam.

Esinemiskoolitus

Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond jne) teie esitlus aset leiab ja kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam. Halvasti läbiviidud esitlus võib nullida kogu suure vaeva, mille te oma sõnumi …