Mõjuv esinemine

handing_down_the_key_pc_800_clr_4560Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond jne) teie esitlus aset leiab ja kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam.

Halvasti läbiviidud esitlus võib nullida kogu suure vaeva, mille te oma sõnumi edastamiseks ja sõnastamiseks eelnevalt nägite.  Meie koolituse üheks eesmärgiks on pakkuda teile praktilisi harjutusi ja nõuandeid, kuidas lihvida oma esinemise spetsiifikat (hääl, diktsioon, kehakeel, jne.).

Koolituse eesmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt toime avaliku esinemisega.

Koolituse läbinu teab:

 • Kuidas arendada oma isiklikku esinemisstiili
 • Kuidas veenda teisi inimesi
 • Kuidas mõjutada inimesi
 • Kuidas esitleda oma mõtteid mõjuvalt
 • Kuidas olla enesekindlam
 • Kuidas kontrollida oma närve
 • Kuidas alustada ja kuidas lõpetada

Koolituse meetod: praktiline tegevus vaheldumisi loengute ja videonäidete analüüsiga. Harjutame keha-, kõne-ja muud väljendustehnikat. Tähtis osa on videotagasisidel ja grupiarutelul. Kõige tõhusam meetod avaliku esinemise oskuste arendamisel on videotreeningud. Heaks avalikuks esinejaks saab läbi harjutamise ja kogemuste. Suurem osa esinejate poolt tehtavatest vigadest jääb esinejatele endale märkamata, kuna stressiolukorras ei osata kontrollida oma häält ega keha. Väärtuslikuks tagasiside andjaks on video iseenda esinemisest, see on erapooletu õppematerjal, mis toob välja kõik arendamist vajavad kitsaskohad.

Koolitusel filmime ja analüüsime esinemisi, et seeläbi:

 • saada selgemat, ausamat ja objektiivsemat tagasisidet Teie esinemise tugevuste ja arendamist vajavate aspektide kohta;
 • pakkuda välja konkreetsed sammud esinemisoskuste arendamiseks;
 • anda võimalus hinnata hiljem tehtud edusamme ja koolituse kasutegurit;
 • mängida läbi erinevaid praktilisi situatsioone ja neid analüüsides jõuda mõjusama ja efektiivsema kommunikatsioonini.