Vaatate hetkel

Suhtlemistreening

Suhtlemistreening on aktiivne õppemeetod, kus õppimise intensiivsus tagatakse õppijatele kolmekordse tagasisidega: treenerilt, grupiliikmetelt ja video-tagasisidest.
Treening seab sihiks, et õpitud oskused leiaksid kasutamist elus. Treeningu kaugemaks eesmärgiks on, et treeningul omandatud käitumise analüüsi oskust kasutaksid treenitavad hilisemas elus samu oskusi iseseisvalt (edasi) arendades.

Konfliktide lahendamine

Paraku moodustavad konfliktid lahutamatu osa meie igapäevaelust ja nende lahtiharutamine võib mõnikord tunduda võimatu ülesandena. Sellegipoolest võib konfliktide edukas lahendamine pöörata halvad suhted headeks ja muuta head suhted veelgi paremaks. Probleemi käsitlemise puhul on oluline, et igal osapoolel oleks võimalus oma arvamus välja öelda ning ka teiste arvamus ära kuulata. …