Kontakt ja aktiivne kuulamine

all_ears_400_clr_69501 Me kõik oleme kuulnud väljendit „Sa kuuled küll, aga ei kuula.“ Tihtipeale oleme ühel või teisel viisil oma elus puutunud kokku olukordadega, kus meie poolt väljendatud sõnum ei jõua kuulajateni või siis et me ise ei suuda kõneldavast tekstist olulist sõnumit tabada.  Samas on oskus kuulata ja esitatavast sõnumist oluline info välja selekteerida suhtlusoskuste hulgas ilmselgelt kõige kasulikum oskus üldse. Oma kursusel püüame teid õpetada kuulama nii, et see aitaks jõuda koostöö seisukohalt suhtlemise ülima eesmärgini – üksteisest arusaamiseni. Hea kuulamisoskus on oluliseks võtmeteguriks probleemsete ja konfliktsete olukordade lahendamisel, see aitab parandada suhteid kõikide inimestega ning luua meeskonnas eeldused suurepäraseks koostööks.

 • Verbaalne ja mitteverbaalne tunnustamine ja julgustamine
 • Küsimuste esitamine: suletud küsimused; avatud küsimused; paus kui küsimus
 • Ümbersõnastamine; mõlema poole tunnete peegeldamine
 • Kokku
  võtete tegemine; vastuolude väljatoomine
 • Isiksusetaju mehhanismid. Erinevused sõnumite vastuvõtmisel. Suhtlemisbarjäärid.
 • Kontakti ehk „silla“ loomine inimeste vahel. Informatsioonile reageerimise viisid.
 • Aktiivne kuulamine. Ümbersõnastamine. Selge eneseväljendus. Mina-sõnum
 • Suhtlemissituatsiooni valitsemine. Vestluse kaudne juhtimine. Emotsionaalne intelligentsus
 • Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse eesmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt suhtlemisega toime.

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadestick_figure_tin_can_talk_400_clr_5814-1t esmamulje kujunemise põhi-mõtetest ja mõjuteguritest, oskab luua positiivset esmamuljet ning vastavalt situatsioonile oma käitumist planeerida
 • oskab suhtlemist alustada ja lõpetada
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;