Selge eneseväljendus

25df8-two_puzzle_pieces_coming_together_pc_1600_clrKehtestav käitumine näitab, et inimene hoolib iseenesest, kuid seda ilma teisi inimesi riivamata. Oma tunnete, soovide ja arvamuse aus ning otsekohene väljendamine võimaldab meil enda eest seista, käituda oma parimates huvides ja kasutada oma õigusi, piiramata seejuures teiste omi.

 

 • Suhtlemise stiilid: agressiivne, ebakindel, kindel
 • Suhtlemistasandid, Eric Berne LTV mudel
 • Suhtlemisstiili ajalugu
 • Suhtlemisoskused ja enesekehtestamine
 • Suhtlemisoskuse komponendid – kontakt, kuulamine, selge eneseväljendus
 • Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse eesmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt toime enesekehtestamise ja selge eneseväljendusega.

Koolituse läbinu:

 • Teab, mida tähendab enesekehtestamine, tõepärane enesehinnang. mina-tasandid ja oskab oma käitumisstiili analüüsida ja vajadusel muuta.
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;
 • Oskab käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi,
 • Teab, kuidas käituda ja toime tulla veaolukordades.