Esinemiskoolitus

the_closet_monster_400_clr_5623 Enne esinemist on kindlasti vaja teada vastuseid järgmistele küsimustele: mis on teie sõnum kuulajatele, kes on teie publik, millises kontekstis (üritus, keskkond jne) teie esitlus aset leiab ja kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam.

Halvasti läbiviidud esitlus võib nullida kogu suure vaeva, mille te oma sõnumi edastamiseks ja sõnastamiseks eelnevalt nägite.

 

 

 

See on inspireeriv ja julgustav, videotreeningul põhinev praktiline töötuba, kus õpime, kuidas edastada oma sõnum selliselt, et see oleks kõige mõjuvam. Pakume praktilisi võtteid ja nõuandeid, kuidas viia läbi mõjus esitlus. Enamik meist tuleb edukalt toime avaliku esinemisega osates efektiivselt kasutada oma kehakeelt ja teades, kuidas see mõjutab kuulajat positiivses suunas. Koolituse tulemuseks on kaasahaaravalt ülesehitatud etteaste ning enesekindel ja oskuslik esineja.

Koolituse eesmärk: näidata, et esinem2 - Copyenamik meist tuleb edukalt toime avaliku esinemisega.
Koolituse läbinu teab:
• Kuidas arendada oma isiklikku esinemisstiili
• Kuidas veenda teisi inimesi
• Kuidas mõjutada inimesi
• Kuidas esitleda oma mõtteid mõjuvalt
• Kuidas olla enesekindlam
• Kuidas kwoman_taking_a_bow_400_clr_7868-229x300ontrollida oma närve
• Kuidas efektselt alustada ja kuidas mõjuvalt lõpetada

 

 

 

 

  1. Sissejuhatus – Inimese aju ja esinemine – kuidas võtab meie aju vastu kehakeele sõnumeid. Kehakeel mõjutab seda, kuidas teised meid tajuvad aga ka seda, kuidas me ise ennast tajume.
  2. Enesejuhtimine esinemisprotsessis. Kuidas meel ja keha üksteist vastastikku mõjutavad. Õpime esinemishirmu taltsutama. Kasutame erinevaid harjutusi, mis toetavad meie esinemist ja pingetaluvust.
  3. Salvestame videosse lühikese esinemise, mida koos analüüsides õpime märkama oma eripära, tugevusi ja nõrkusi esinemisel.
  4. Esinemise analüüs läbi videosalvestuste. Teadlik miimika, kehahoiak, käte kasutamine, ja silmad. Kontakti loomine publikuga.
  5. Hea etteaste komponendid. Kuidas esinemist efektiivselt alustada, kuulajate tähelepanu hoida ja mõjusalt lõpetada. Kaunis keelekasutus ja lugude mõju esinemisel.
  6. Särav esinemine – mis on karisma? Kuidas tõsta oma kohalolu ja mõjusust.