Kehtestamine ja mõjutamine

help_over_wall_300_clr_7845a - Copy - Copy

Sageli mõistavad inimesed enesekehtestamist kui teistegamanipuleerimist või nende kamandamist.

Enesekehtestamine tähendab, et ma austan enda piire ja ei astu üle ka partneri piiridest.

 Kursuse eesmärk

  • Õppida kehtestava käitumise abil edukalt toimima erinevates suhtlusolukordades
  • Osata igapäevases suhtlemises ära tunda manipulaatorit
  • Osata vastavalt manipulatsioonile käituda
  • Omandada enesekehtestamise võtteid
  • Õpime selgeks kolmeastmelise oma vajadusi väljendava suhtlemismudeli