Meeskonna juhtimine

Juhi  ja liidri oskuste  hulka kuulub efektiivse meeskonna loomise oskus.

Tugev mcomparing_information_anim_500_clreeskond on kaasaegse ettevõtte üks põhiressursse. Hea juht oskab luua meeskonnas hea sisekliima ning meeskonda motiveerida ja ühtse eesmärgi nimel tegutsema suunata. Juht peab omama head arusaamist, mida temalt ja meeskonnalt nõutakse ja jagama kohustused, et inimesed töötaksid eesmärgi nimel ja lõpetaksid selle õigeks ajaks ja kvaliteetselt. Juhid peavad ka teadma kuidas muuta töötajate hoiakuid, luua tugev ja toetav meeskond, kus inimesed tunnevad end hästi ning teevad tööd säravate silmadega.

Koolituse eesmärk: anda juhtidele enesekindlust ning praktilisi oskuseid ja ideid edukaks meeskonna juhtimiseks ning seeläbi eesmärkide saavutamiseks.

 Koolituse läbinu teab, mis on:

 • Juhina tegutsemine
 • Heade töösuhete loomine ja selle olulisus
 • rumor_mill_1600_clr_9751 - CopyNeli sammu kuidas areneda juhiks
 • Juht kui eeskuju
 • Juhi ja meeskonnaliikmete roll organisatsioonis
 • Oma rolli eest vastutuse võtmine
 • Tööülesannete delegeerimine
 • Tulemuslikule juhile iseloomulikud omadused
 • Millele keskenduda meeskonna motiveerimisel
 • Meeskonna tegutsemistahte tõstmine – kuidas seda saavutada
 • Kuidas olla tugev ja veenev juht