Arenguvestlused ja nõustamine kui juhtimistööriist

rorschach_test_400_clr_13675 - Copy

Koolituse teemad:
1) Arenguvestluste olemus, seosed ettevõtte eesmärkide, väärtuste ja juhtimispõhimõtetega

2) Arenguvestluste kasu erinevatele osapooltele – juhile, alluvale, asutusele

3)  Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, rollid ja vastutus
4) Töötaja kaasamine vestluse õnnestumiseks
5) Vestluse alustamine ja lõpetamine
6) Avatud ja usaldusliku õhkkonna loomine

7) Kehakeel ja ruum
8) Vestluse  juhtimine.
9) Aktiivne kuulamine ja peegeldamine, küsimuste esitamine.
10) Tagasiside andmine

11) Töötaja töö tulemuslikkuse hindamine.
12) Arenguvajadustele osutamine ja tunnustamine.
13)  Kehtestamisoskused ja võimalused vestluse suunamiseks.
14) Konflikti olemus ja selle kasu

15) Kokkulepete vormistamine.
16) Töötaja initsiatiivi ning vastutuse võtmise saavutamine.
17) Töötaja arenguvajaduste sõnastamine ja arendustegevuste planeerimine