Konfliktide lahendamine

holding_back_competitors_800_clr_11096Paraku moodustavad konfliktid lahutamatu osa meie igapäevaelust ja kuigi juhina ei pruugi meie olla konflikti osapool, võib nende lahtiharutamine  mõnikord tunduda võimatu ülesandena.

Sellegipoolest võib konfliktide edukas lahendamine pöörata halvad suhted headeks ja muuta head suhted veelgi paremaks. Probleemi käsitlemise puhul on oluline, et igal osapoolel oleks võimalus oma arvamus välja öelda ning ka teiste arvamus ära kuulata. Konflikti tuuma lahtirääkimine võimaldab teiste inimeste motiive mõista ning nende käitumistest aru saada

  • Erinevad rolliootused
  • Oma hoiakute ja hinnangute märkamine ja teadlik muutmine
  • Kuidas jõuda kommunikatsioonipartneri tegelike probleemide ja vajadusteni?
  • Efektiivne kuulamine, erinevad kuulamistehnikad.
  • Tagasiside andmine konfliktses olukorras
  • Kuidas seada piire vestluspartneri ebameeldivale käitumisele. Kehtestav eneseväljendus.

Koolituse eesmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt toime konfliktide lahendamisega. Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Koolituse meetod: praktiline tegevus vaheldumisi loengute ja videonäidete analüüsiga.