Visuaalne (projekti) juhtimine

Innovation_stick_figure - Copy - CopyProjektijuhtimise koolituses kasutame visualiseerimise metoodikat, täiendame osalejate projektijuhtimisalaseid teadmisi ja lihvime oskusi praktilistes harjutustes ning projekti simulatsioonides.

Koolituse eesmärk: Koolitusest saadakse praktiline kogemus, mis aitab osalejatel projektijuhtimise olemust ning rolli paremini mõista ja annab töövahendid, mida saab kohe rakendada.

Koolituse läbinu:

  • mõistab visuaalse suhtlemise tähtsust ja olemust ning selle arendamise võimalusi;
  • Omab praktilisi nõuandeid ja nippe, kuidas enda ja teiste aega paremini hallata ning projekte hõlpsamini ja eesmärgipärasemalt luua ja meeskonnale kommunikeerida
  • Teab, kuidas teha koostööd eesmärkideni jõudmiseks
  • Oskab hoolitseda meeskonnas ühise arusaamise eest
  • Oskab teha mõjusaid esitlusi ja ettekandeid
  • imagesY8LI574G