Kaasav juhtimine

Teamwork_pngKaasamine otsuste tegemisse loob võimaluse vältida vigu + saada paremaid tulemusi: saada põhjalikumat infot tegelikust olukorrast, poolte eelistustest ning saavutada ka nende nõusolek, kellest sõltub otsuse ellurakendumise edukus.

See aitab pikas perspektiivis säästa nii aega, raha kui ka tegijate närvirakke. Kaasamise käsiraamat

Kaasamisest räägitakse nii Eestis kui ka mujal maailmas aasta-aastalt üha enam. Paraku kohtab jätkuvalt oluk., kus in. jäetakse kõrvale; kaasamine tund. tülikas; vana harjumus kontrolliga saavutada edu on visa kaduma.

Maailmas ringi vaadates ja erinevaid juhtimismudeleid uurides aga jääb üha enam kõlama vajadus harjutada reaalselt jagatud juhtimist, toetuda inimeste mitmekesisusele. Uuringud on näidanud, et üks peamisi põhjusi, miks (projekti)juhte saadab ebaedu, on see, et nende amet sunnib neid töötama lähedastes suhetes teistega, nad ei oska luua koostööle rajatud inimsuhteid. Kaasamise meisterlikkus seisneb inimsuhtluses – oskuses luua vaba ja avatud keskkond dialoogiks.

Koolituse eesmärk: Õpetada kasutama juhtimispraktikat, mis on suunatud eestvedajate oskuste lihvimisele, tähendusrikast kaasamist toetavate hoiakute kujundamisele. Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

conference_brainstorming_400_clr1 - CopyKoolituse läbinu:

 • Mõistab, et grupiliikmed aktsepteerivad uusi ideid ja töömeetodeid kergemini kui neil lastakse kaasa rääkida otsustamises ja selles, kuidas muutusi läbi viia.
 • Oskab luua keskkonda, kus inimesed on valmis tegutsema, võtma vastutust ja pühenduma.
 • Teab, mida tähendab enesekehtestamine, tõepärane enesehinnang. mina-tasandid ja oskab oma käitumisstiili analüüsida ja vajadusel muuta.
 • oskab suhtlemist alustada ja lõpetada
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • Oskab käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi,
 • Teab, kuidas käituda ja toime tulla veaolukordades.