Ettevõtte oma lugu

diving_into_book_400_clr_12933 - CopyOrganisatsioonis sees ilmneb teine võimas jõud, mis määrab individuaalse ja rühmakäitumise. Organisatsioonikultuur on kogum hoiakutest, uskumustest, väärtustest ja normidest, mida organisatsiooniliikmed jagavad. Organisatsioonikultuur on oluline ettevõtte edus mitmel põhjusel. Kõigepealt annab see töötajale organisatsioonilise identiteedi. Samuti on see stabiilsuse ja järjepidevuse allikas, võimaldades tööturvalisuse tunnetust töötajatele. Teadmised organisatsioonikultuurist aitavad uutel töötajatel organisatsioonis toimuvat paremini mõista. Tõenäoliselt rohkem kui miski muu, aitab organisatsioonikultuur stimuleerida töötajate entusiasmi tööülesannete täitmisel. Parimate ja loovate töötajate tunnustamise kaudu loob kultuur rollimudeleid, mida soovitakse jäljendada.