Ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid

öklhMis takistab ettevõtet edukas olemast?

Puudub konkreetselt sõnastatud eesmärk – oleme unustanud või ei ole läbi mõelnud seda, kuhu me tahame minna või mida me tegelikult enda jaoks saavutada soovime.

Puudub visioon – nägemus sellest, milline on elu siis, kui kord eesmärk saavutatakse.

Kui visioon, missioon ja väärtused on olemas, siis kas kõik meeskonna liikmed mõistavad neid üheselt?

Kas kõik Teie organisatsiooni liikmed oskavad vastata küsimusele, miks on visiooni saavutamine nende jaoks oluline?

Koolitusel õpetame meeskonda ära tundma, mis roll on neil ettevõtte edus.

Mis on visioon?

Visioon on tihti sõnastatud pikaajalise eesmärgi või kirjeldusena, milliseks organisatsioon soovib kujuneda.

Visioon on saavutatav ettekujutus sellest, milline on teie organisatsioon tulevikus teie ettevõtte tegevuse tulemusena.

Visioon vastab enamasti küsimusele „kuhu tahame välja jõuda?“

Hea visioon on:

  • Kõigile arusaadav, aga samas innustav, motiveeriv, atraktiivne ja positiivselt esitatud
  • lennukas, aga on siiski realistlik
  • pikaajaline
  • Visioon  võib muutuda organisatsiooni tegevuse käigus
  • Vahel öeldakse ka, et visioon on tähtajaga unistus