Müügijuhtimine

helping_hand_on_edge_800_clr_10663Koolituse eesmärk: Selgitada müügijuhtimise põhimõtteid, anda praktilisi juhiseid müügimeeskonna juhendamiseks ja arendamiseks, tegevuste planeerimiseks, eesmärkide elluviimiseks ning tulemuste analüüsiks.

Koolituse läbinu oskab:

  • näha müügijuhtimist kui meeskonnaliikmete toetamist edu saavutamisel;
  • tasakaalustada eri juhtimistegevusi ning vähendada “tuletõrjuja” rolli osakaalu juhi töös;
  • veenda inimesi (näiteks õigetes töömeetodites ja vajalikus töö mahus) läbi ideede müümise;
  • kasutada meeskonnaliikmete isiklikke müügiplaane kui eesmärgi saavutamise vahendeid ning
  • teadvustada igale meeskonna liikmele müügiplaanide vajalikkust; mõista eri motivatsioonitegureid; teadvustada põhimõttekeskse lähenemise väärtust juhist liidriks kujunemisel.