Meeskond ja visioon, kuidas saada heast paremaks?

stick_figure_think_inside_box_5967 - Copystick_figure_think_outside_box_800_clr - Copy

Meeskonnatöö – mis ja miks?

Meeskonna liikmed ja meeskonna loomine – kes?

Meeskonna motiveerimine ja kasv – kuidas?

Meeskonnatöö tulemused

Context-change

Koolitus on suunatud ettevõttes juhtivatel kohtadel töötavatele inimestele, kes peavad looma ja juhtima meeskondi, kujundama ühised väärtused, seisukohad ja eesmärgid.

Igaüks meist on mõne meeskonna liige ja vajab koolitusel pakutavaid teadmisi.

Meeskonnana tööd tehes võib paratamatult ette tulla erimeelsusi ja konflikte.

Koolitusel õpitakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat olukorda ning arendatakse oskust konfliktsituatsioonidega toime tulla.  Keskendume suhtlemisoskuste arendamisele, arendame suhtlemis- ja kuulamisoskust ning partneritaju.

Koolituse eesmärdownloadk:

  • Selgitada toimivate meeskondade omadusi ja nende loomise võimalusi ja rolle meeskonnas
  • Anda osalejatele uusi praktilisi oskusi meeskondade juhtimisel või nendes tulemuslikult osalemisel
  • Anda ettekujutus erinevatest suhtlemistehnikatest, mis toetavad meeskonnatööd

group_opposite_directions_11350 - Copy