Stressi juhtimine


stick_figure_in_hole_400_clr_6932-187x300Stress ei ole olukorrad, mis meid ümbritsevad. Stress on meie suhtumine ja reaktsioon nendele olukordadele. Sina oled enda elu kõige olulisem inimene. Su peamine eesmärk on elada kõige õnnelikumat elu- sellist, milles oleks võimalikult vähe stressi ja pinget. 
Kõik mis sa kaotada võid – on pinge, ärevus, tühjusetunne, hirm ja rahutus.

Samas tunneme kõik vahel, et edasi minekuks napib jõudu ja oskusi.

Koolituse eesmärk: Tutvustada, kuidas stressiga kõige tulemuslikumalt toime tulla? Sellel koolitusel pakume nii teoreetilisi kui eelkõige praktilisi oskusi, et tundma õppida iseennast, oma võimeid ning vaadeldakse kõike seda kooskõlas ümbritsevaga. Anname kaasa mõttelise „tööriistakasti“, kuidas stressi ennetada, juhtida ja kuidas tervema ja rahulikumana edasi minna. Ettevõttele  annab see koolitus võimaluse väikeste investeeringutega hoida töötajate tööm
otivatsiooni ja säästa meeskonna tervist.

Koolituse teemad:

 • Mis on stress? Millest stressikogemus koosneb, millest sõltub?
 • Mulle kasulikud ja pingeid tekitavad uskumused ja hoiakud
 • Positiivne ja negatiivne stress
 • Kuidas ststick_figure_low_battery_400_clrressi ja läbipõlemist ennetada
 • Kuidas kuulda stressi häirekella? Kuidas ära tunda läbipõlemisi esimesi märke?
 • Kuidas tulla toime igapäeva pingete ning raskete suhetega?
 • Millised on põhilised stressiga toimetuleku strateegiad? Praktilisi võtteid stressi maandamiseks
 • Oskus lõdvestuda
 • Tasakaal minu elurattas
 • Eneseregulatsiooni põhimõtted
 • Probleemsituatsioonidega toimetulek
 • Minu edasiminekuteed
 • Mida ma tegelikult tahan

Koolituse läbinu

 • Mõistab stressi olemust ja oskab ära tunda stressi ilmnemise märke
 • Teabar133454478270886, mis tekitab nende elus pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla
 • Teab tegevusel põhinevaid stressijuhtimise tehnikaid ning oskab vähemalt 2-3 neist efektiivsemaks enesejuhtimiseks kasutada. Mõistab paremini enda ootusi, vajadusi ja eesmärke
 • Teadvustab negatiivsete tunnete ja mõtete tekkemehhanisme, teab tunnete ja mõtete vaidlustamistehnikaid eesmärgiga tulla toime stressiolukordades.
 • Tunneb erinevaid lõõgastustehnikaid ning oskab neid praktikas kasutada.
 • Sai juurde eneseusku ja enesekindlust, kuidas paremini oma emotsioone juhtida