Töötajatest meeskonnaks

Kuidas defineerpiramis - Copy - Copyid mõistet “meeskond”?

Õpime koolitusel, kuidas luua:

Ühine innustav eesmärk, mille saavutamisest on kõik liikmed huvitatud – nii pika- kui lühiajaline

Ühised põhiväärtused ja nende piisav kattuvus

Selge rollijaotus – nii ülesannete kui mitteformaalsete rollide osas

Kõrge koostöötahe – sellest lähtuv austus ja hoolivus üksteise suhtes

Konkreetsed käitumisreeglid

Paika panna ühised tööplaanid

Pidada tulemuslikke koosopeople_pyramid_small_400_clr_11838lekuid

Edukalt konflikte lahendada

Teha konsensusel põhinevaid otsuseid


partner