Vaatate hetkel

juhtimine

Kuidas hinnata töötajate & organisatsiooni koolitusvajadust

Töötajate koolitamine ettevõtetes on üks olulisemaid võtmeküsimusi, kui räägime tulemusele orienteeritud tegevusest, professionaalsest meeskonnatööst ja kvaliteetsest tulemusest. Tänapäevane tehnoloogia ja ärikultuur arenevad …

Coaching

Mida coaching on ja mida coaching ei ole? • Coach on partner, kes aitab Sul oma sihte seada ja edukalt nende poole …