Aja planeerimine

 

stick_figure_smashing_alarm_clock_8797 - CopyKõik on võõra oma, ainult aeg on enda oma. Seneca

Kindlasti olete kuulnud ütlust: Aega ei saa juhtida, ainult ennast saab.  Koolitus õpetab märkama ja vältima ajaröövleid ning paremini aega planeerima.  Annab praktilise ülevaate ajajuhtimise võimalustest, mis aitavad muuta tööd efektiivsemaks ning tulemuslikumaks.

Koolituse eesmärk:  Omandada praktilisi nõuandeid ja nippe, kuidas enda ja teiste aega paremini hallata ning olla eesmärgipärasem. Teadlikult end ajas juhtides saame kõik olulise oma päevaplaani mahutada ning tunda rõõmu igapäevastest saavutustest ja edusammudest.

Koolituse teemad:

 • Kuhu aeg kaob? Mida annab ajaplaneerimine?
 • Isiklike piirangute leidmine ajakasutuses, nende ületamine
 • Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke?
 • Ajamaatriks; olulistefemale_filling_hourglass_400_clr_11093-243x300 - Copy ja kiirete ülesannete eristamine, nn Bermuda kolmnurgast väljumine
 • Prioriteedid paika!
 • Oluliste ja kiirete ülesannete eristamine. Rollimaatriks, eesmärkide täpsustamine lähtuvalt erinevatest rollidest
 • Planeerimise saladused
 • Kuidas EI ütlemine kasu toob?
 • Kuidas püstitada realistlikke ülesandeid
 • Toimetulek ajajuhtimise “segajatega”
 • Tegutsemine plaanide elluviimiseks. Konkreetsete ajaplaanide koostamine (kuuplaan, nädalaplaan, päevaplaan)

 

Koolituse läbinu

 • Teab, kuidas saada kontroll ja omada pidevat ülevaadet kõigi oma tegemata asjade, kohustuste ja ideede üle;
 • Oskab pärast kokku kogumist panna tegemata asjad usaldusväärsesse süsteemi ja neid asju võimalikult efektiivselt ellu viia;
 • Oskahanging_on_to_time_1600_clr_9418 - Copyb paika panna oma lühema- ja pikemaajalised eesmärgid ja tegevuskavad nendega seoses.
 • Teab, mis tüüpi ajajuhtija ta on ja oskab oma tugevusi parimal viisil ära kasutada
 • Suudab täpsemalt analüüsida oma ajakasutust ja leida isiklikke piiranguid ning võimalusi oma ajakasutust efektiivsemaks muuta.
 • Tunneb erinevaid põhimõtteid, mis aitavad seada eesmärke ja prioriteete olulistest rollidest lähtuvalt ning omab oskusi ajaplaneerimiseks ja segajatega toimetulekuks.