Vaatate hetkel

Koolitajad

Meie koolitajad

Kuidas sünnib Gekokoolitus

I etapp – koolituste täpne eesmärk püstitatakse alati koostöös tellijaga. Mida põh­ja­likum on ette­valmis­tus, seda tule­mus­likum on kooli­tus! Koolitusvajaduse väljaselgitamine. Organisatsiooni strateegiast, …

Anneli Kritšmann-Lekštedt

PREP-Within My Reach koolitaja, Suhtlemistreener, Andragoog V Tere, mina olen Anneli! Õppimise ja õpitu edasi andmise vastu tundsin huvi juba varases nooruses. …