Enesemotivatsioon

human_cannonball_wall_break_1600_clr-300x225 freedom_breaking_through_wall_800_clr_78171Motivatsioon on sisemine jõud, mis paneb teid midagi tegema. Sihi kuuni ja isegi kui paned mööda, oled ikkagi tähtede hulgas. (Les Brown)

Tulemuslik motiveerimine ei ole vaid piitsa ja prääniku jagamine. Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise. Juhil on vaid võimalus paindlikult iga töötajat enesemotiveerimisel aidata, pakkuda laiapõhjalisemat pinda sellele ning juhina ennast ise motiveerituna hoida.

Koolituse eesmärk: Aidata kaasa osalejate eneseanalüüsi-, enesemotivatsiooni-, suhtlemise-, stressijuhtimise-, meeskonnatöö-, ajaplaneerimise, eesmärgistamise- ja õpioskuste arendamisele.

Koolituse teemad:

 • Erinevad motivatsiooniteooriad ja kuidas neid igapäevaellu rakendada
 • Erinevad inimesed, erinevad vajadused, erinevad motivaatorid.
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu eesmärgid, minu väärtused
 • Liidri, juhi, kaastöötajate osa motiveerimisel
 • Positiivse õhkkonna loomine ja arendamine
 • Delegeerimine kui meeskonna motivatsioonivahend
 • Meeskonnasisese motivatsioonisüsteemi loomine
 • Tagasiside kui oluline motivatsioonitegur
 • Isikliku Arenguplaani koostamine
 • Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse läbinu

 • teab motivatsiooni soodustavaid ja takistavaid tegureid; oskab hinnata oma motivatsiooni ning planeerida tegevusi motivatsioonilanguse ennetamiseks ja/v. enesemotivatsiooni suurendamiseks/tugevdamiseks.
 • oskab sõnastada ja järjestada prioriteete ning sellest tulenevalt püstitada reaalselt saavutatavaid vahe- ja lõppeesmärke.
 • teadvustab erinevate hoiakute ja väärtushinnangute mõju eesmärkide realiseerimisele.
 • teab erinevaid ajajuhtimise tehnikaid ning oskab ratsionaalsemalt planeerida aega eesmärkide saavutamiseks.