Klienditeeninduse meistriklass

jhök

väärikas ja suhteid hoidev teenindus

Klienditeenindajad on oma ettevõtte peamine visiitkaart. Tema on see, kes loob firma näo. Temast sõltub otseselt ettevõtte edu või ebaedu. Kõik teenindajad  Sinu ettevõtte turundajad ja maine loojad!

Tippteenindus on suhtlemise, hoolivuse ja loovuse meisterlikkus. Suhted annavad elule tähenduse. Mida tugevamad on suhted klientidega, seda kõrgem on Sinu müügitulu.

Koolituse eesmärgiks on värkendada ning omandada uusi teadmisi teeninduse olemusest ja teeninduspõhimõtetest. Õpetame looma ja hoidma külastuselamust, mis oleks Sinu äri tõeliseks konkurentsieeliseks.

Kui Sina ja Sinu ettevõte ei paku silmapilkset, siin ja praegu, hoolivat ja tähelepanelikku teenindust, saadad kliendid oma konkurendi juurde.

“Uuringud näitavad, et tänapäeva organisatsioonidest saavad olla edukad vaid need, kes defineerivad end teenindusorganisatsioonidena, sõltumata sellest, kas tegevusalaks on metalli sulatamine või hamburgerid.” (Peters, T., Waterman, R. In Search of Excellence)

Kellele? Eeskätt on kursus vajalik töötajatele, kes suhtlevad klientidega. Samuti neile, kes juhivad või korraldavad teenindust.

Inimesed ei osta mitte tooteid või teenuseid vaid kogemusi.

Teenindaja roll ja suhtumine

 • Teenindaja töö olemus
 • Kliendikeskne mõtteviis versus „enesekeskne“ mõtteviis
 • Hea teenindaja omadusedHoiakud ja tahe teenindada
  • Hoiakute tekkimine ja nende mõju
  • Kuidas klienditeenindaja isiksus mõjutab teenindust
  • Kliendikesksete hoiakute kujundaminePositiivne esmamulje
   • Kuidas luua meeldiv õhkkond
   • Kontakti loomine ja säilitamine
   • Sõnalise ja mittesõnalise suhtlemise koosmõju
   • Oma käitumise kohandamine kliendi käitumisegaKliendi vajaduste määratlemise tehnika
    • Aktiivse kuulamise põhimõtted
    • Mõjus keelekasutus. Mida klient tahab/ei taha kuulda?
    • Küsitlemise meetodidPüsikliendisuhte loomine ja lisamüük
     • Lisamüük meeldiva teeninduse kaudu
     • Kliendisuhte areng
     • Kuidas luua kliendile väärtust
     • Vaatame koos üle, millised on tipptasemel teenindaja tööks vajaminevad hoiakud ja oskused.
     • Selgitame välja, millised on need „pisiasjad”, mis eristavad Teie ettevõtet konkurentidest.
     • Teeme läbi praktilisi harjutusi oma kõnemudeli lihvimiseks, sest hoolivat teenindust tuleb osata ka sõnades väljendada.
     • Õpime, kuidas lihtsate nippide abil kasvatada klientide rahulolu.Koolituse läbinu
      • suhtleb klientidega ettevõtte mainet hoidvalt ja mõistab tänapäevase teeninduskultuuri olemust ja teenindaja rolli ettevõtte esindajana.
      • teab ja tunneb teenindusliku mõttekultuuri olemust, teeninduse kui olulise majandusharu olemust ja teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli ning teenindaja kutse-eetika põhitõdesid; teab, kuidas esindada oma ettevõtet;
      • teab erineva kultuuritaustaga klientide kombeid, tavasid ja väärtushinnanguid;
      • Teab, et teenindus ei ole meie loomulik käitumine, vaid professionaalne e. õpitud käitumine.

       

      Isiklik kasu koolitusel õpitavate tehnikate praktikasse rakendamisest:

      1. Sa oskad kasutada positiivsuse võimuja saavutada suurepäraseid kontakte.
      2. Sa oskad juhtidaoma emotsioone ja saada tööst suuremat naudingut
      3. Sa oskad ennetadaja lahendada konfliktsituatsioone ning oskad suhtuda mõistvalt kriitikasse.
      4. Sa oskad jõuda läbi oskusliku enesekehtestamiseaktiivse ja kliendikeskse müügini.
      5. Sa arendadoma oskusi inimestega suhtlemisel, mis viib parema tulemuseni ka eraelulised suhted.